เกี่ยวกับเรา

b6

เข้าไปนั่งเล่นการเมืองการปกครองชนิดหนึ่งในการเมืองการปกครองแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ในรูปเพื่อนดูมีความสุขมากกับการเล่น จึงเกิดความสงสัยว่าทำไมในต่างประเทศที่เปิดให้การเมืองการปกครองเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนั้น ไม่ได้ระบุอายุของคนที่จะเข้าไปเล่นการเมืองการปกครองในนั้นว่าจะต้องมีอายุเท่าไร เพราะเพื่อนยังถือว่าเด็กอยู่ ประมาณยี่สิบปีหรือเขาอาจจะกำหนดว่าสามารถเข้าได้ตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป