คลังเก็บป้ายกำกับ: ขั้นตอนขึ้นเงินเมื่อถูกล็อตเตอรี่

ขั้นตอนขึ้นเงินเมื่อถูกล็อตเตอรี่ 

หลายคนคงจะสงสัยว่าขั้นตอนการขึ้นเงินต้องทำอย่างไรบ้าง ในส่วนของขั้นตอนนั้นไม่ยากก็จะมีการ กรอกแบบคำขอรับรางวัล กดบัตรคิว ยื่นเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจหลักจากนั้นก็รับเงิน แต่หลายคนถามว่าเมื่อถูกรางวัลแล้วต้องไปลงบันทึกประจำวัน หรือไม่ไปลงได้ไหม เพราะกลัวว่าจะเป็นข่าว  

ในส่วนของการเตรียมตัวรับรางวัลเมื่อถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล แน่นอนว่าต้องมีสลากกินแบ่งรัฐบาลใบที่ถูกรางวัล เซ็นต์ชื่อข้างหลัง สลักหลังไว้เลย ถือไปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรใบขับขี่ หรือบัตรอะไรก็ได้ที่ออกโดยราชการเพื่อยืนยันตัวบุคคลนั้น ส่วนขั้นตอนรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 ไปกรอกแบบคำขอรับรางวัลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ หลังจากนั้นก็ไปกดบัตรคิว บัตรคิวนั้นก็จะมีให้กดว่าเป็นแบบเงินสด หรือว่าเช็ค ก็จะในเรื่องของรายละเอียดที่แตกต่างกันที่มูลค่าของรางวัลว่าเราจะรับเป็นเงินสด หรือว่าเช็ค หลังจากนั้นรอเรียกคิวแล้วก็ยื่นสลากที่ถูกรางวัล บัตรประจำตัวประชาชน และแบบคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อรับเงินสด หรือว่าเข็คกลับบ้านได้เลย 

ในกรณีที่ถูกสลากไม่เกิน 20,000 บาท ก็จะได้รับเป็นเงินสดกลับบ้าน แต่ถ้าถูกรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท ซึ่งเราจะได้รับเป็นเช็ค เป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่จะตีเป็น Account Payee Only (A/C Payee Only) ก็คือ ระบุชื่อผู้ที่มารับเลย เพราะฉะนั้นเวลาเช็คหายผู้อื่นก็ไม่สามารถไปขึ้นเงินได้ ค่อนข้างจะปลอดภัย 

แต่ยังมีอีกหลายคนสงสัยว่าเมื่อถูกรางวัลแล้วไปขึ้นเงินได้เลย ไม่ต้องไม่ลงบันทึกประจำวันตามที่เป็นข่าวใช่หรือไม่ คือ ตรงนี้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องไปลงบันทึกประจำวัน ลงบันทึกประจำวันหรือไม่ลงบันทึกประจำวันก็สามารถนำเอาสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินได้เหมือนกัน แค่ขอให้เป็นสลากของจริง 

และเป็นสลากของตัวเองเท่านั้นพอ แต่บุคคลบางคนที่ไปลงบันทึกประจำวันนั้นก็เพื่อความสบายใจ ในกรณีที่อ้างสิทธิ แย้งสิทธิจะได้มีหลักฐานว่าสลากใบนี้เป็นของใคร ซึ่งด้านหลังใบสลากทุกใบก็มีช่องให้เขียนชื่อจริงนามสกุลจริงอยู่แล้ว นั่นก็หมายถึงการแสดงความเป็นเจ้าของไปแล้ว แต่ว่าการไปลงบันทึกประจำวันมันเป็นการอ้างสิทธิว่าตนเองถูกรางวัลจริง เป็นเจ้าของจริงเท่านั้นในกรณีที่เกิดการแย้งชิง

 แต่ถ้าเกิดสลากนั้นสูญหาย จะไม่สามารถเอาบันทึกประจำวันไปขอขึ้นเงินได้ อีกเรื่องที่ควรทราบก็คือเงินที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบปกติ จะชำระอากรแสตมป์ ร้อยละ 50 สตางค์ เงินรางวัลที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าเป็นสลากการกุศล ต้องชำระเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 บาท ตัวอย่างเช่น ถ้าถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 60 ล้านบาท จะถูกหักค่าอากรแสดมป์ร้อยละ 50 นั่น

ก็คือ 300,000 บาท เท่ากับเงินที่จะได้รับเป็นเช็คกลับบ้านจริง ๆ ก็คือ 59,7000,000 บาท ในส่วนของการไปขึ้นเงินนั้นสามารถไปได้ที่สำนักจ่ายรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ไปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  หวยออนไลน์